veřejná vyhláška - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí - umístění stavby D35

veřejná vyhláška - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí - umístění stavby D35

PřílohaVelikost
PDF icon image051120181337.pdf398.89 KB

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 4. 11. 2020

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 4. 11. 2020.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2024

návrh rozpočtového výhledu vodovodu na roky 2021 - 2024

Návrh rozpočtového výhledu Skupinového vodovodu Bohuňovice na roky 2021 - 2024.

PřílohaVelikost
PDF icon navrh_rozpoctoveho_vyhledu_2021_2024.pdf30.16 KB

návrh rozpočtu vodovodu na rok 2021

Návrh rozpočtu Skupinového vodovodu Bohuňovice na rok 2021.

PřílohaVelikost
PDF icon navrh_rozpoctu_na_2021.pdf 185.54 KB

rozpočtové opatření vodovod č. 4/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020 Skupinového vodovodu Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_c._4.pdf163.63 KB

rozpočtové opatření č. 10/2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_10.pdf83.22 KB

zápis ze zasedání zastupitelstva - 15. 10. 2020

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 15. října 2020.

Přílohy:

- Rozpočtové opatření č. 7/2020

- Rozpočtové opatření č. 8/2020

- Rozpočtové opatření č. 9/2020

návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 - 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 - 2024.

PřílohaVelikost
PDF icon Návrh výhledu rozpočtu obce 2021 - 2024245.93 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 15. 10. 2020

Obec Bohuňovice oznamuje veřejné zasedání zastupitelstva, která se bude konat 15. 10. 2020 od 18:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20201015_program.pdf37 KB

upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - podzim 2020

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

PřílohaVelikost
PDF icon image240920183516.pdf522.15 KB

rozpočtové opatření č. 9/2020

Rozpočtové opatření č. 9/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_09.pdf61.61 KB

veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu obce Sedliště

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh územního plánu Sedliště a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi.

PřílohaVelikost
PDF icon qdatovka_dx8468_2017-82043.pdf288.28 KB

oznámení o době a konání voleb - volby ZPK 2020

O Z N Á M E N Í o době a konání voleb


Starosta obce Bohuňovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:


1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční dne 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova obecního úřadu v Bohuňovicích č.p. 13 a volební místnost je kancelář obecního úřadu.

PřílohaVelikost
PDF icon informace_miste_a_dobe_konani_voleb.pdf78.41 KB

veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání
AKTUALIZACE Č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, jako příslušný orgán podle § 7 odst. 1 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,
o z n a m u j e,
že Zastupitelstvo Pardubického kraje, příslušné podle § 7 odst. 2 stavebního zákona, vydalo

PřílohaVelikost
PDF icon verejna_vyhl_vydani_a3zurpk.pdf392.54 KB

rozpočtové opatření č. 8/2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_08.pdf57.16 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS