knihovna

Otevírací doba:
čtvrtek, od 19:00 do 21:00h, jindy podle dohody s knihovnicí
Obecní knihovna se nachází v budově Obecního úřadu Bohuňovice, čp. 13
V knihovně máme knihy pro děti i dospělé, knihovna je využívaná k různým akcím /adventní dílny, přednášky, sledování fotbalu a hokeje, atp./, k dispozici je osobní počítač s operačním systémem Xubuntu 12.04 a přístupem do internetu.
Nadřazený spolupracující orgán je knihovna v Litomyšli.
Kontakt:
knihovnice Irena Vilčková
Obecní knihovna Bohuňovice
Bohuňovice 13, 570 01 Litomyšl