Obecní úřad Bohuňovice

Obecní úřad v Bohuňovicích nachází se v budově staré školy, kterážto hned vedle kostela Svatého Prokopa stojí. V té samé budově je ještě obecní knihovna. V bývalé třídě nejedno loutkové divadlo sehráno bylo, které ku příležitosti mikulášské besídky místní ochotníci pro děti nastudovali. Vedle budovy školy fotbalové hřiště a za budovou dětský koutek jsou. Ten koutek nejen pro rozveselení nejmenších slouží, neb tu různé další obecní oslavy pořádány jsou, například čarodějnice.

Obecní zastupitelstvo pro období 2018 - 2022

 

Kontakty:

adresa: Obecní úřad, Bohuňovice 13, 570 01 Litomyšl, okres Svitavy

starosta: Jaromír Gregor, tel. pevná linka: 461-618651

místostarosta: Ing. Ladislav Ryšan, Ph.D. tel. 604-680545

email: obec [zavinac] bohunovice [tecka] net

ID datové schránky: ha2btdi

IČO: 00276421

bankovní spojení: KB-12425591/0100

úřední hodiny: čtvrtek od 19:00h do 21:00h

knihovna s veřejným internetem je otevřena v úřední hodiny, a dále dle domluvy

 

GDPR

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Bohuňovice, sídlo: Bohuňovice 13, IČ: 00276421, DS: ha2btdi, telefon: +420 461 618 651, e-mail: obec[tecka]bohunovice[zavinac]o2active[tecka]cz

Pověřenec pro OÚ: Ing. Klára Hudečková, e-mail: poverenec@litomysl.cz, tel. +420 720 073 518, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl. Osobní konzultace možná po telefonické domluvě.

více informací na stránkách GDPR - informace o zpracování osobních údajů

 

Obec spolupracuje s  Místní akční skupinou Litomyšlsko

a také se svazkem obcí  Mikroregion Litomyšlsko

 

Obec také participuje na projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl

a také na projektu Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl