Bohuňovice

Bohuňovice - to menší víska ve východních Čechách ležící 6 km severo-západně od Litomyšle v nadmořské výšce okolo 355 m n. m.

Má 117 obyvatel, zavřenou prodejnu potravin, příležitostnou hospodu, dvě autobusové zastávky a veselé obyvatelstvo.

veřejná vyhláška - podání rozkladu k D35

Podání rozkladu
Rozklad proti navazujícímu rozhodnutí na proces EIA Ministerstva dopravy č.j. MD-6938/2023-930/20 ze dne 4. 8. 2023 společné povolení „D35 3507 Litomyšl - Janov“.

výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, FIN a příloha k 31.12.2022

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2022

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO sestavený k 31.12.2022

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2022

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2022

Příloha sestavená k 31.12.2022

PřílohaVelikost
PDF icon fin_rozvaha_vzz_a_priloha_k_31_12_2022.pdf311.39 KB

veřejná vyhláška - společné povolení k D35

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupený na základě plné moci společností Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ: 48266230 (dále jen „stavebník“), podal dne 20.12.2022

žádost o vydání společného povolení souboru staveb

(včetně výroku rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně a stanovení rozsahu náhradní výsadby)

ro stavbu: „D35 3507 Litomyšl – Janov“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

 

výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků - 24.8.2023

!!!  TOTO JE POSLEDNÍ VÝZVA  !!!

 

Jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM.

 

rozpočtové opatření vodovod č. 2/2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023 Skupinového vodovodu Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2_2023.pdf110.49 KB

rozpočtové opatření č. 7/2023

Rozpočtové opatření č. 7/2023 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_07_2023.pdf25.92 KB

veřejná vyhláška - projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pk

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
Oznámení veřejného projednání návrhu
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

PřílohaVelikost
PDF icon 00_vyhlaska_akt_4_zurpk.pdf367.73 KB

rozpočtové opatření č. 6/2023

Rozpočtové opatření č. 6/2023 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_06_2023.pdf26.95 KB

schválený závěrečný účet za rok 2022

Schválený závěrečný účet za rok 2022.

PřílohaVelikost
PDF icon zaverecny_ucet_2022_-_schvaleny.pdf349.22 KB

protokol o schválení účetní závěrky 2022

Protokol o schválení účetní závěrky 2022.

zápis ze zasedání zastupitelstva - 29. 6. 2023

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29. června 2023.

Přílohou:

- rozpočtová opatření č. 4 a č. 5/2023

- závěrečný účet za rok 2022

- zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022

- protokol o schválení účetní závěrky 2022

- schválený závěrečný účet obce za rok 2022

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 27. 06. 2023

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu 27. 06. 2023

přílohy:

- záverečný účet vodovodu za rok 2022

- protokol o schválení účetní závěrky vodovodu za rok 2022

rozpočtové opatření č. 5/2023

Rozpočtové opatření č. 5/2023 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_05_2023.pdf25.44 KB

veřejná vyhláška - stavební povolení D35

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupený na základě plné moci společností AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, IČO: 45306605, podal dne 12.10.2022 žádost o stavební povolení pro stavbu: „D35 Džbánov – Litomyšl“, kterou dne 14.12.2022 doplnil a upřesnil dopisem ze dne 12.01.2023 (zúžení o stavební objekt SO 06-781). Dnem podání žádosti bylo zahájeno předmětné stavební řízení.

Stránky

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS