zápis ze zasedání zastupitelstva - 24. 3. 2022

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24. března 2022.

Přílohou:

- rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2022

- návrh závěrečného účtu za rok 2021

- zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

- smlouva parcely D35 ŘSD I. a II.

veřejné zasedání zastupitelstva - 24. 3. 2022

Obec Bohuňovice oznamuje veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat 24. 3. 2022 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20220324_program.pdf39.51 KB

rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_202203.pdf53.94 KB

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 8. 3. 2022

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 8. 3. 2022.

příloha:

- návrh závěrečného účtu za rok 2021

prodej parcel - ŘSD, pod D35

Obec Bohuňovice prodává parcelu v k. ú. Bohuňovice u Litomyšle dle geometrického plánu č. 143-25/2021 odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy ze dne 23. 7. 2021:

parcelu č. 850/27  o výměře 4021 m²

parcelu č. 850/9  o výměře 3105 m²
parcelu č. 850/12 o výměře 9 m²
parcelu č. 850/31 o výměře 301 m² 
parcelu č. 850/38 o výměře 1005 m²
parcelu č. 604/1 o výměře 1065  m²

rozpočtové opatření č. 2/2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_202202.pdf50.7 KB

veřejná vyhláška - oznámení - zahájení řízení o změně územního rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
(dále jen "žadatel") podal dne 21.12.2021 žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby:
Dálnice „D35 Džbánov - Litomyšl“

rozpočtové opatření č. 1/2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_202201.pdf57.22 KB

prodej parcel - k.ú. Řídký - Jan Šafránek

Obec Bohuňovice dle ust. § 39 a § 41 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění prodává parcely v k. ú. Řídký u Litomyšle:

- č. 791/20  o výměře 273 m²

- nově vzniklou parcelu 791/51 o výměře 338 m²

PřílohaVelikost
PDF icon prodej_parcel_v_k.u._ridky.pdf34.06 KB

zápis ze zasedání zastupitelstva - 27. 1. 2022

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27. ledna 2022.

Přílohou:

rozpočtové opatření č. 12/2021

 

 

PřílohaVelikost
PDF icon 20220127_zapis_zasedani.pdf51.51 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 27. 1. 2022

Obec Bohuňovice oznamuje veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat 27. 1. 2022 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20220127_program.pdf37.89 KB

rozpočtové opatření č. 12/2021

Rozpočtové opatření č. 12/2021 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2021_12.pdf107.87 KB

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 27. 12. 2021

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 27. 12. 2021.

schválený rozpočtový výhled vodovodu na roky 2022 - 2025

Schválený rozpočtový výhled Skupinového vodovodu Bohuňovice na roky 2022 - 2025.

PřílohaVelikost
PDF icon schvaleny_strednedoby_vyhled_2022-2025.pdf69.21 KB

schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 - 2025

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 - 2025.

Stránky

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS