Řád pohřebiště 2021

Obec BOHUŇOVICE jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště obce BOHUŇOVICE.

PřílohaVelikost
PDF icon rad_pohrebiste_bohunovice.pdf376.51 KB

návrh závěrečného účtu 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 obce Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon navrh_zaverecneho_uctu_2020.pdf331.11 KB

zápis ze zasedání zastupitelstva - 8. 4. 2021

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 8. dubna 2021.

Přílohy:

- Usnesení č. 1/2021

- Rozpočtová opatření č. 1/2021, č. 2/2021, č. 3/2021

- Návrh závěrečného účtu za rok 2020

veřejné zasedání zastupitelstva - 8. 4. 2021

Obec Bohuňovice oznamuje veřejné zasedání zastupitelstva, která se bude konat 8. 4. 2021 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20210408_program.pdf39.75 KB

veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - úprava provozu

V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v u j e

PřílohaVelikost
PDF icon 23353stanovenipupdozboshrusovaridky.pdf267.88 KB

rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2021_03.pdf51.8 KB

záměr obce k pronájmu prodejny - jaro 2021

V souladu s  § 39 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejňuje obec Bohuňovice:

záměr pronajmout nebytové prostory bývalé prodejny potravin čp. 58.

PřílohaVelikost
PDF icon zverejneni_zameru_obce_pronajem_c.p._58.pdf331.07 KB

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 25. 2. 2021

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 25. 2. 2021.

rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2021_02.pdf50.46 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 11. 3. 2021 - ZMĚNA !!!

!!! ZMĚNA - PŘESUNUTO !!!

POZOR -  z důvodu nařízení vlády se zasedání přesouvá na nový termín, který bude s předstihem zvěřejněn.

Obec Bohuňovice oznamuje veřejné zasedání zastupitelstva, která se bude konat 11. 3. 2021 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20210311_program.pdf38.44 KB

výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků - 1.2.2021

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup

veřejná vyhláška - Vyrozumnění o podaných odvolání - D35

veřejná vyhláška - Vyrozumnění o podaných odvoláních - Dálnice "D35 Litomyšl - Janov , I. etapa"

PřílohaVelikost
PDF icon vyrozumeni1_o_odvolani.pdf7.42 MB

zápis ze zasedání zastupitelstva - 4. 2. 2021

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 4. února 2021.

Přílohy:

- Rozpočtové opatření č. 12/2020

 

rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2021_01.pdf56.1 KB

rozpočtové opatření vodovod č. 6/2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020 Skupinového vodovodu Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_c._6.pdf11.63 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS