Bohuňovice

Bohuňovice - to menší víska ve východních Čechách ležící 6 km severo-západně od Litomyšle v nadmořské výšce okolo 355 m n. m.

Má 117 obyvatel, zavřenou prodejnu potravin, příležitostnou hospodu, dvě autobusové zastávky a veselé obyvatelstvo.

jmenování zapisovatele - volba Prezidenta republiky 2023

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Bohuňovice pro volba Prezidenta republiky 2023 konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) v obci Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon jmenovani_zapisovatele_ovk.pdf78.3 KB

návrh rozpočtového výhledu vodovodu na roky 2023 - 2026

Návrh rozpočtového výhledu Skupinového vodovodu Bohuňovice na roky 2023 - 2026.

PřílohaVelikost
PDF icon navrh_rozpoctovy_vyhled_2023_-_2026.pdf70.77 KB

návrh rozpočtu vodovodu na rok 2023

Návrh rozpočtu Skupinového vodovodu Bohuňovice na rok 2023.

PřílohaVelikost
PDF icon navrh_rozpoctu_vodovod_2023.pdf48.92 KB

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 29. 11. 2022

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 29. 11. 2022.

Přílohy:

- návrh rozpočtu na rok 2023

- návrh středobého výhledu na roky 2023-2026

 

informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba Prezidenta republiky 2023

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu Prezidenta republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) v obci Bohuňovice.


Volební okrsek č. 1 - zasedací místnost Obecního úřadu v Bohuňovicích č.p. 13

veřejné zasedání zastupitelstva - 8. 12. 2022

Obec Bohuňovice oznamuje veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat 8. 12. 2022 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20221208_program.pdf37.64 KB

veřejná vyhláška - stavební povolení pro stavbu - vodní dílo - D35 Džbánov – Litomyšl II.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ

s t a v e b n í   p o v o l e n í
ke stavbě vodního díla:

D35 Džbánov-Litomyšl

SO 06-383 - Úprava meliorací na k.ú. Cerekvice nad Loučnou

SO 06-384 - Úprava meliorací na k.ú. Řídký

SO 06-385 - Úprava meliorací na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle

SO 06-803 - Retenčně vsakovací vegetační pásy na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle

SO 06-804 - Retenčně vsakovací vegetační pásy k.ú. Tržek u Litomyšle

PřílohaVelikost
PDF icon 2022-055673.pdf473.93 KB

oznámení - D35 Džbánov - Litomyšl, hydrogeologický a geotechnický monitoring stavby

Oznámení - D35 Džbánov - Litomyšl, hydrogeologický a geotechnický monitoring stavby

Ve smyslu zákona 366/200Sb., § 9a odst. 3, Vám tímto dopisem oznamujeme provádění průzkumných prací (hydrogeologické a inklinometrické trvale vystrojené vrty) v katastru Vaší obce. Vrtné a sondážní práce pro nás provedou sjednaní subdodavatelé. Vrtné práce budou probíhat v období prosinec 2022 - únor 2023, v závislosti na klimatických podmínkách.

rozhodnutí - realizace záměru D35 3507 Litomyšl - Janov

Rozhodnutí - realizace záměru „D35 3507 Litomyšl - Janov".

 

PřílohaVelikost
PDF icon litomysljanovd35ii_r.pdf1.41 MB

návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2026

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2026

návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu obce Bohuňovice dle závazných ukazatelů na rok 2023.

Příloha:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Výkaz Fin_10_2022

PřílohaVelikost
PDF icon navrh_rozpoctu_na_2023.pdf128.83 KB
PDF icon fin_10_2022.pdf90.86 KB

veřejná vyhláška - stavební povolení pro stavbu D35 Džbánov – Litomyšl

Veřejná vyhláška - stavební povolení pro stavbu: „D35 Džbánov – Litomyšl“

(dále jen „stavba“) v rozsahu následujících stavebních objektů:

SO 06-125.1 Přeložka silnice I/35 v km 0,235 SO 06 - 110

SO 06-125.2 Přeložka silnice I/35

SO 06-163 Úprava sjezdu na stávající sil. I/35 ke hřbitovu Hrušová

SO 06-172.1 Provizorní komunikace pro sil. I/35, stavba SO 06 - 204

SO 06-172.2 Provizorní komunikace pro sil. I/35, stavba SO 06 - 125

rozhodnutí - odstranění stavby ŘSD - D35 Džbánov-Litomyšl-VN-přeložka vn, demontáž vedení VN

Rozhodnutí - odstranění stavby ŘSD - D35 Džbánov-Litomyšl-VN-přeložka vn, demontáž vedení VN.

PřílohaVelikost
PDF icon 2022-056955.pdf385.02 KB
PDF icon 2022-11-14_13-34-06-688.pdf1.12 MB

stanovení počtu členů okrskové volební komise - volba Prezidenta republiky 2023

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu Prezidenta republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) ve volebním okrsku č. 1 v počtu: 3 členi + zapisovatel.

PřílohaVelikost
PDF icon stanoveni_minimalniho_poctu_clenu_ovk.pdf71.94 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS