zápis z členské schůze skupinového vodovodu 8. 3. 2022

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 8. 3. 2022.

příloha:

- návrh závěrečného účtu za rok 2021