veřejná vyhláška - oznámení - zahájení řízení o změně územního rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
(dále jen "žadatel") podal dne 21.12.2021 žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby:
Dálnice „D35 Džbánov - Litomyšl“