prodej parcel - ŘSD, pod D35

Obec Bohuňovice prodává parcelu v k. ú. Bohuňovice u Litomyšle dle geometrického plánu č. 143-25/2021 odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy ze dne 23. 7. 2021:

parcelu č. 850/27  o výměře 4021 m²

parcelu č. 850/9  o výměře 3105 m²
parcelu č. 850/12 o výměře 9 m²
parcelu č. 850/31 o výměře 301 m² 
parcelu č. 850/38 o výměře 1005 m²
parcelu č. 604/1 o výměře 1065  m²