zápis ze zasedání zastupitelstva - 14. 5. 2020

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 14. května 2020.

Přílohou:

- Schválený závěrečný účet za rok 2019

- Protokol o schválení účetní závěrky 2019

- Rozpočtová opatření č. 3/2020 a 4/2020

 

protokol o schválení účetní závěrky 2019

Protokol o schválení účetní závěrky 2019.

schválený závěrečný účet za rok 2019

Schválený závěrečný účet za rok 2019.

PřílohaVelikost
PDF icon zaverecny_ucet_2019_-_schvaleny.pdf300.02 KB

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 23. 4. 2020

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 23. 4. 2020.

Přílohy:

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 3/2020

rozpočtové opatření č. 4/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_04.pdf53.24 KB

veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení ke stavbě D35 Litomyšl – Janov, I. etapa

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno (dále jen "žadatel") podal dne 27.11.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Dálnice „D35 Litomyšl – Janov, I. etapa“

(dále jen "stavební záměr").

veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

PřílohaVelikost
PDF icon 00602966_dne_0515_2000816180.pdf68.89 KB

Zápis do Mateřské školy v Sedlištích - 5. května 2020

Zápis do Mateřské školy v Sedlištích

na školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí, v úterý 5. května 2020 od 9:00 do 12:00 hodin.

Příloha: Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020 / 2021

PřílohaVelikost
PDF icon image090420194343.pdf616.26 KB

veřejná vyhláška - MZE - opatření obecné povahy - kůrovec I

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

opatření obecné povahy,

PřílohaVelikost
PDF icon 17110_2020-mze-16212.pdf259.24 KB

rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_03.pdf51.07 KB

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 19. 3. 2020

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 19. 3. 2020.

Přílohy:

Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2020

zápis ze zasedání zastupitelstva - 12. 3. 2020

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. března 2020.

přílohou:

- Rozpočtové opatření č. 12/2019, 1/2020 a 2/2020

- Protokol o kontrole RÚIAN

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

- Návrh závěrečného účtu za rok 2019

návrh závěrečného účtu 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 obce Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon navrh_zaverecneho_uctu_2019.pdf68.88 KB

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohuňovice.

oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednostek (BPEJ) v k. ú. Bohuňovice u Litomyšle bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 9.3.2020 do 7.4.2020 na Státním pozemkovém úřadu pro PK ve Svitavách.

PřílohaVelikost
PDF icon oznameni_zmena_bpej.pdf349.23 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS