zápis ze zasedání zastupitelstva - 8. 4. 2021

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 8. dubna 2021.

Přílohy:

- Usnesení č. 1/2021

- Rozpočtová opatření č. 1/2021, č. 2/2021, č. 3/2021

- Návrh závěrečného účtu za rok 2020