e-deska

návrh rozpočtu vodovodu na rok 2024

Návrh rozpočtu Skupinového vodovodu Bohuňovice na rok 2024.

rozpočtové opatření č. 9/2023

Rozpočtové opatření č. 9/2023 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_09_2023.pdf26.98 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 9. 11. 2023

Obec Bohuňovice oznamuje veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat 9. 11. 2023 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20231109_program.pdf37.76 KB

rozpočtové opatření vodovod č. 3/2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023 Skupinového vodovodu Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_3_2023.pdf100.63 KB

rozpočtové opatření č. 8/2023

Rozpočtové opatření č. 8/2023 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_08_2023.pdf24.6 KB

veřejná vyhláška - podání rozkladu k D35

Podání rozkladu
Rozklad proti navazujícímu rozhodnutí na proces EIA Ministerstva dopravy č.j. MD-6938/2023-930/20 ze dne 4. 8. 2023 společné povolení „D35 3507 Litomyšl - Janov“.

výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, FIN a příloha k 31.12.2022

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2022

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO sestavený k 31.12.2022

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2022

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2022

Příloha sestavená k 31.12.2022

PřílohaVelikost
PDF icon fin_rozvaha_vzz_a_priloha_k_31_12_2022.pdf311.39 KB

veřejná vyhláška - společné povolení k D35

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupený na základě plné moci společností Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ: 48266230 (dále jen „stavebník“), podal dne 20.12.2022

žádost o vydání společného povolení souboru staveb

(včetně výroku rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně a stanovení rozsahu náhradní výsadby)

ro stavbu: „D35 3507 Litomyšl – Janov“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

 

výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků - 24.8.2023

!!!  TOTO JE POSLEDNÍ VÝZVA  !!!

 

Jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM.

 

rozpočtové opatření vodovod č. 2/2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023 Skupinového vodovodu Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2_2023.pdf110.49 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru e-deska