e-deska

rozpočtové opatření č. 5/2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2017_5.pdf35.5 KB

zápis ze zasedání 24. 8. 2017

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24. srpna 2017 vč. usnesení č. 4/2017 a rozpočtového opatření č. 5.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č.p. 58

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Bohuňovice zveřejňuje:

záměr pronajmout nebytový prostor v č.p. 58 o rozloze 153 m²,viz. přiložená mapka.

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti pronájmu těchto prostor u Obecního úřadu v Bohuňovicích do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

veřejné zasedání zastupitelstva - 24. 8. 2017

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 24. srpna 2017 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20170824_program.pdf37.56 KB

prodej obecní parcely 725/2

Obec Bohuňovice prodává parcelu č. 725/2 o výměře 1141 m², ust. § 39 a § 41 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění.

Obec si vyhrazuje přednostní odkoupení parcely při případném následném prodeji za cenu v původní výši.

PřílohaVelikost
PDF icon prodej_parcely_725_2.pdf33.34 KB
PDF icon mapa_parcely_725_2.pdf615.01 KB

zápis ze zasedání 27. 7. 2017

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27. července 2017 vč. usnesení č. 3/2017.

PřílohaVelikost
PDF icon 20170727_zapis_schuze.pdf61.85 KB
PDF icon 20170727_usneseni_c3.pdf58.51 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 27. 7. 2017

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 27. 7. 2017 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20170727_program.pdf35.97 KB

stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu 2017

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku č. 1 v počtu 3 členů + zapisovatel.

PřílohaVelikost
PDF icon stanoveni_poctu_clenu_volebni_komise.pdf90.36 KB

veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - vedení vdnn a knn

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Bohuňovice - vedení vdnn a knn

viz příloha

PřílohaVelikost
PDF icon tobkova_s_2017-07-13.pdf278.31 KB

rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2017_4.pdf36.12 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru e-deska