Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město, a Příloha č. 1 ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“ na životní prostředí č.j. 73999/ENV/12 ze dne 23. 10. 2012: Podrobné vypořádání vyjádření doručených k posudku formulované zpracovatelem posudku, RNDr. Vladimírem Ludvíkem.

PřílohaVelikost
PDF icon stanovisko_r35.pdf378.99 KB
PDF icon priloha_stanoviska_r35.pdf714.93 KB