Zastupitelstvo obce pro období 2014-2018

Zastupitelstvo obce má 7 členů. Schází se přibližně jednou za 2 měsíce a je nejvyšším rozhodujícím orgánem obce. Jednání zastupitelstva se konají v zasedací místnosti obecního úřadu (čp. 13), jsou veřejná a všichni občané jsou na ně srdečně zváni.

Organizační struktura úřadu:
starosta: Jaromír Gregor
místostarosta: Ing. Ladislav Ryšan PhD.

Členové zastupitelstva:
Dvořáková Božena
Kubát Zdeněk Ing.
Macková Stanislava
Mikulecký Jiří
Gregor Jaromír
Ryšan Ladislav Ing. PhD.
Vilčková Irena