zápis ze zasedání zastupitelstva - 3. 11. 2022

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 3. listopadu 2022.

Přílohou:

- rozpočtové opatření č. 8/2022