zápis ze zasedání zastupitelstva - 29. 6. 2023

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29. června 2023.

Přílohou:

- rozpočtová opatření č. 4 a č. 5/2023

- závěrečný účet za rok 2022

- zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022

- protokol o schválení účetní závěrky 2022

- schválený závěrečný účet obce za rok 2022