zápis ze zasedání zastupitelstva - 12. 3. 2020

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. března 2020.

přílohou:

- Rozpočtové opatření č. 12/2019, 1/2020 a 2/2020

- Protokol o kontrole RÚIAN

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

- Návrh závěrečného účtu za rok 2019