zápis ze zasedání zastupitelstva - 11. 11. 2021

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 11. listopadu 2021.

Přílohou:

- Rozpočtová opatření č. 9 a č. 10/2021

- Návrh rozpočtu na rok 2022

- Výkaz Fin_10_2021

- Návrh střednědobéhho výhledu na roky 2022-2025