zápis ze zasedání 24. 5. 2012

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24. května 2012. Projednány byl mimo jiné také zprávy o přezkoumání hospodaření a závěrečné účty obce, vodovodního svazku a Mikroregionu Litomyšlsko.