zápis z členské schůze skupinového vodovodu 29. 12. 2022

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 29. 12. 2022.

Přílohy:

- schválený rozpočet na rok 2023

- schválený středobý výhled na roky 2023-2026

- rozpočtové opatření č. 1/2022

- rozpočtové opatření č. 2/2022