veřejná vyhláška - usnesení ustanovení opatrovníka

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, ve věci umístění stavby :
Dálnice „D35 Litomyšl – Janov, I. etapa“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.640/1 (orná půda), 641/1 (orná půda), 653/1 (orná půda), 656/1 (orná půda), 660/1 (orná půda), 671 (orná půda), 672 (orná půda), 682 (orná půda), 774 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle

s t a n o v u j e

účastníkům řízení (osobám, které nejsou známy):
Hugo Schubert, č.p. 7, Sedliště (dle LV č.113 pro katastrální území Sedliště u Litomyšle vlastník dotčeného pozemku parc.č.293/1 v k.ú.Sedliště u Litomyšle – podílu 1/2)
Primula Schubertová, č.p. 7, Sedliště (dle LV č.113 pro katastrální území Sedliště u Litomyšle vlastník dotčeného pozemku parc.č.293/1 v k.ú.Sedliště u Litomyšle – podílu 1/2)
Božena Pecoldová, Velké Náměstí 63, Žďár nad Sázavou (dle LV č.124 pro katastrální území Sedliště u Litomyšle vlastník podílu 1/6 dotčených pozemků parc.č.688/3 a parc.č.688/4 v k.ú.Sedliště u Litomyšle)
opatrovníka :
Mgr. Petru Zimovou, nar. 22.9.1985, Dukelská 975, 570 01 Litomyšl.

PřílohaVelikost
PDF icon 85837_usneseni_opatrovnik.pdf225.58 KB