veřejná vyhláška - projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pk

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
Oznámení veřejného projednání návrhu
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle ust. § 7 odst. 1, písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), podle ust. § 42b odst. 2 a v návaznosti na ust. § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „Aktualizace č. 4 ZÚR Pk“) a konání veřejného projednání:
v pondělí 25. září 2023 v 10:00 hodin

v budově A Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, v sále zastupitelstva (č. dveří 1224, 2.NP).

Návrh Aktualizace č. 4 ZÚR Pk je zveřejněn na internetových stránkách Pardubického kraje (krajský úřad – odbor rozvoje – oddělení územního plánování – územní plánování):
https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-pk

PřílohaVelikost
PDF icon 00_vyhlaska_akt_4_zurpk.pdf367.73 KB