veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení D35 3507 Litomyšl – Janov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupené na
základě plné moci společností Valbek. spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 530 02 Liberec, IČ: 48266230
(dále jen „stavebník“), podalo dne 20.12.2022 žádost o vydání společného povolení souboru
staveb (včetně výroku rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně a stanovení rozsahu náhradní
výsadby) pro stavbu: „D35 3507 Litomyšl – Janov“.

 

Současně k projednání předložené žádosti nařizuje veřejné ústní jednání, které se uskuteční
dne 08. 06. 2023 (čtvrtek) v 09:00 hod
se srazem pozvaných v jednací místnosti obecního úřadu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20
Litomyšl.