veřejná vyhláška - obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výše poplatku za 1 poplatníka na rok 2024 je stanovena na 900,- Kč.