ukončení mimořádných veterinárních opatření - aviární influenzy 2024

Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 31. 1. 2024 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/020506-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji, ve znění nařízení Státní veterinární správy č. j.  SVS/2024/033354-E ze dne 26. 2. 2024  s e u k o n č u j í .