e-deska

zápis ze zasedání 1.4.2010

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 1. dubna 2010 včetně usnesení č. 1 / 2010. Schválení obecního rozpočtu na rok 2010 a změny č. 1 ÚP Bohuňovice. odkaz na opatření obecné povahy č. 1 / 2010 http://bohunovice.net/sites/default/files/edeska/2010/04/zmena_up_c1.pdf

PřílohaVelikost
PDF icon zap_ver_sch_100401.pdf40.48 KB
PDF icon usneseni_10_c1_100401.pdf39.98 KB

zápis ze zasedání 25.2.2010

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. ledna 2010. Návrh obecního rozpočtu pro rok 2010.

PřílohaVelikost
PDF icon navrh_rozpoctu_2010.pdf31.21 KB
PDF icon zap_ver_sch_100225.pdf30.12 KB

oznámení veřejného projednání návrhu: Změna č.1 územního plánu obce Bohuňovice

Oznámení veřejného projednání návrhu: Změna č.1 územního plánu obce Bohuňovice. Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné projednání se bude konat: dne 26.3.2010 v 10:30 hodin na Obecním úřadě Bohuňovice. Pořizovatel vyzývá dotčené vlastníky, veřejnost, dotčené orgány, sousední obce a obec pro kterou je územní plán pořizován k účasti na veřejném projednání. Návrh změny č.

PřílohaVelikost
PDF icon 2009_294534afuyo.pdf73.71 KB

zápis ze zasedání 28.1.2010

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. ledna 2010.

PřílohaVelikost
PDF icon zap_ver_sch_100128.pdf31.6 KB

zápis ze zasedání 17.12.2009

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17. prosince 2010.

PřílohaVelikost
PDF icon zap_ver_sch_091217.pdf34.31 KB

Vrácení dokumentace "Posuzování vlivů záměru R35" k přepracování nebo doplnění

Posuzování vlivů záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“ na životní prostředí – vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění.

PřílohaVelikost
PDF icon vraceni_dokumentace.pdf107.89 KB

Společné jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Bohuňovice

Oznámení - aktualizováno !! Společné jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Bohuňovice se koná v uterý 22.12.2009 v 13:00h se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Bohuňovice. Návrh změny č. 1 je připraven k nahlédnutí do 22.1.2010 na Obecním úřadu Bohuňovice, na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Litomyšli, a také na: ftp.litomysl.cz, user: navrh_up_read, pass: ows943

PřílohaVelikost
PDF icon 2009_29453.pdf71.01 KB

zápis ze zasedání 11.12.2009

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. listopadu 2009.

PřílohaVelikost
PDF icon zap_ver_sch_091112.pdf31.36 KB
PDF icon usneseni_09_c5_091112.pdf40.87 KB

Návrh zadání Změny č.1 územního plánu Bohuňovice

Návrh zadání Změny č.1 územního plánu Bohuňovice jako příloha k veřejné vyhlášce.

PřílohaVelikost
PDF icon n_zad_zm_c_1_up_bohunovice.pdf110.77 KB

Vyvěšení dokumentace vlivu R35 na životní prostředí

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Rychlostní komunikace R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“ na životní prostředí.

PřílohaVelikost
PDF icon vyveseni_eia.pdf31.97 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru e-deska