e-deska

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Bohuňovice.

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město, a Příloha č. 1 ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“ na životní prostředí č.j. 73999/ENV/12 ze dne 23. 10. 2012: Podrobné vypořádání vyjádření doručených k posudku formulované zpracovatelem posudku, RNDr. Vladimírem Ludvíkem.

PřílohaVelikost
PDF icon stanovisko_r35.pdf378.99 KB
PDF icon priloha_stanoviska_r35.pdf714.93 KB

zápis ze zasedání 6. 9. 2012

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. srpna 2012

PřílohaVelikost
PDF icon 120906_zapis_schuze.pdf62.31 KB
PDF icon 120906_usneseni_c4.pdf41.59 KB

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu ČR 12. - 13. 10. 2012

Informace k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu České republiky, které se konají 12. a 13. října 2012: stanovení počtu členů volební komise, informace stranám o volebním okrsku a jmenování zapisovatele.

PřílohaVelikost
PDF icon file.pdf260.8 KB
PDF icon file0001.pdf267.23 KB
PDF icon file0002.pdf274.16 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 6. 9. 2012

Obecní úřad oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 6. 9. 2012 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 120906_program.pdf31.33 KB

zápis ze zasedání 9. 8. 2012

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. srpna 2012

PřílohaVelikost
PDF icon 120809_zapis_schuze.pdf53.68 KB
PDF icon 120809_usneseni_c3.pdf45.2 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 9. 8. 2012

Obecní úřad oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 9. 8. 2012 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 120809_program.pdf30.02 KB

zápis ze zasedání 12. 7. 2012

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. července 2012

PřílohaVelikost
PDF icon 120712_zapis_schuze.pdf45.45 KB
PDF icon 120712_usneseni_c2.pdf40.73 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 12. 7. 2012

Obecní úřad oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 12. 7. 2012 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 120712_program.pdf29.97 KB

zápis ze zasedání 14. 6. 2012

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 14. června 2012, byl schválen závěrečný účet obce s výhradou.

PřílohaVelikost
PDF icon 120614_zapis_schuze.pdf42.81 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru e-deska