Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.