Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.