obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.


Zastupitelstvo obce Bohuňovice se na svém zasedání dne 1. 8. 2019 usnesením č. 3/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

 

Na základě uzavřené dohody mezi obcí Bohuňovice a městem Litomyšl o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce Bohuňovice částí školského obvodu Základní školy Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy, zřízené městem Litomyšl.

PřílohaVelikost
PDF icon vyhlaska_c_1_2019_-_skolsky_obvod.pdf302.72 KB