Nahlášení počtu a umístění včelstev v obci

Dovolujeme si upozornit včelaře v obci, že do konce února je třeba na OÚ nahlásit počet včelstev a jejich umístění. starosta