modernizace chodníku - září 2021

Modernizace chodníku v Bohuňovicích - září 2021.

 

Název projektu: Modernizace chodníku v Bohuňovicích
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013431

Stručný popis projektu
Projekt byl zaměřen na modernizaci chodníku na průtahu obce (v intravilánu) podél silnice č. II/317 Bohuňovic. Modernizací chodníku dochází ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a jeho zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Cíl projektu
Cílem bylo provedení stavebních prací za účelem modernizace chodníku v obci.
Výsledek
Výsledkem projektu je modernizace stávajícího chodníku v obci Bohuňovice. Tím dochází ke zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice č. II/317.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

PřílohaVelikost
PDF icon strucny_popis_projektu_chodnik.pdf128.34 KB