Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č.p. 58

Text: 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Bohuňovice zveřejňuje:

záměr pronajmout nebytový prostor v č.p. 58 o rozloze 153 m²,viz. přiložená mapka.

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti pronájmu těchto prostor u Obecního úřadu v Bohuňovicích do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

File attachments: