Bohuňovice

Bohuňovice - to menší víska ve východních Čechách ležící 6km severo-západně od Litomyšle v nadmořské výšce 355 m n. m.
Má 115 obyvatel, prodejnu potravin, příležitostnou hospodu, dvě autobusové zastávky a veselé obyvatelstvo.

zápis ze zasedání 20. 10. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 20. října 2016 včetně rozpočtového opatření č. 4/2016.

veřejné zasedání zastupitelstva - 20. 10. 2016

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 20. 10. 2016 od 19:00h na Obecním úřadě.

zápis ze zasedání 22. 9. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22. září 2016 včetně rozpočtového opatření č. 3/2016.

oznámení o době a konání voleb - volby ZPK 2016

O Z N Á M E N Í o době a konání voleb

Starosta obce Bohuňovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. , o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční dne 7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 8. 10. 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova obecního úřadu v Bohuňovicích č.p. 13 a volební místnost je kancelář obecního úřadu

výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků

Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

veřejné zasedání zastupitelstva - 22. 9. 2016

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 22. 9. 2016 od 19:00h na Obecním úřadě.

veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost

veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost

Obecní úřad Bohuňovice podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, v platném znění oznamuje, že

- pan Stanislav Gergela, nar. 25. 4. 1959, na adrese: Bohuňovice 2

- paní Lucie Gergelová, nar. 25. 6. 1992, na adrese: Bohuňovice 2

- paní Lucie Šindelářová, nar. 26. 2. 1983, na adrese: Náměstí Míru č.p. 600/20, Vinohrady, Praha

mají možnost převzít následující písemnosti: - PROTOKOL O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ

veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS