Bohuňovice

Bohuňovice - to menší víska ve východních Čechách ležící 6km severo-západně od Litomyšle v nadmořské výšce 355 m n. m.
Má 115 obyvatel, prodejnu potravin, příležitostnou hospodu, dvě autobusové zastávky a veselé obyvatelstvo.

zápis ze zasedání 16. 11. 2017

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 16. listopadu 2017 vč. rozpočtového opatření č. 7/2017

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20171116_zapis_schuze.pdf69.34 KB

skupinový vodovod - návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu Skupinového vodovodu Bohuňovice na rok 2018.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon vodovod_navrh_rozpoctu_na_2018.pdf89.25 KB

veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - nařízení lesních těžeb 2017

Ministerstvo zemědělství vydává následující opatření obecné povahy:

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 518720410_2_66595_2017-mze-16212-1.pdf299.2 KB

Vyhlášení valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko 2017

Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko vyhlašuje termín valné hromady na 30. listopadu 2017.
Na valné hromadě, která se bude konat v zasedací místnosti internátu nemocnice v Litomyšli (ul. J. E. Purkyně čp. 919) bude projednán a schválen rozpočet na rok 2018. Podkladové materiály pro jednání valné hromady jsou k nahlédnutí na Městském úřadu v Litomyšli, na adrese Bří Šťastných 1000, u paní Mgr. Miroslavy Kubešové, tel. 461653305.

File attachments: 

veřejné zasedání zastupitelstva - 16. 11. 2017

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 16. listopadu 2017 od 19:00h na Obecním úřadě.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20171116_program.pdf39.81 KB

stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 ve volebním okrsku č. 1 v počtu 3 členů + zapisovatel.

File attachments: 

rozpočtové opatření č. 7/2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017 schválené starostou.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2017_7_.pdf35.8 KB

Vodovod Řídký - Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Vodovod Řídký - Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace

 

File attachments: 

zápis ze zasedání 5. 10. 2017

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 5. října 2017 vč. rozpočtového opatření č. 6/2017.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20171005_zapis_schuze.pdf65.01 KB
PDF icon rozpoctove_opatreni_2017_6.pdf36.14 KB

rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017 schválené starostou.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2017_6.pdf36.14 KB

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č.p. 58

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Bohuňovice zveřejňuje:

záměr pronajmout nebytový prostor v č.p. 58 o rozloze 153 m²,viz. přiložená mapka.

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti pronájmu těchto prostor u Obecního úřadu v Bohuňovicích do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

File attachments: 

Setkání rodáků při výročí obce 850 let

Setkání rodáků při výročí 850. let

od první zmínky o obci Bohuňovice

Vážení rodáci, přátelé a obyvatelé obce Bohuňovice, přijměte pozvání na setkání rodáků, které se bude konat dne 1. července 2017 v Bohuňovicích.

program:

10:30 mše v kostele Sv. Prokopa

12:00 oběd v kulturním domě – zájemci nechť potvrdí počet porcí

kontakt: tel. 724 183 077, email: obec.bohunovice@o2active.cz

14:00 slavnostní zahájení u kulturního domu

rozpočtový výhled vodovodu na roky 2015 - 2019

Rozpočtový výhled Skupinového vodovodu Bohuňovice na roky 2015 - 2019.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctovy_vyhled_vodovodu_2015-2019.pdf41.7 KB

rozpočtový výhled obce na roky 2016 - 2020

Rozpočtový výhled obce Bohuňovice na roky 2016 - 2020.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctovy_vyhled_obce_2016-2020.pdf161.19 KB
Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS