svolání prvního zasedání OVK - prezident 2018

Pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
s v o l á v á m
první zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v obci Bohuňovice a to tak, že:
ve volební okrsku č. 1 se sídlem: Obecní úřad v Bohuňovicích, kancelář starosty
se toto uskuteční dne 19.12. 2017 od 17 hodin