stanovení počtu členů okrskové volební komise - volby Prezident ČR 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu Prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 ve volebním okrsku č. 1 v počtu 3 členů + zapisovatel.