e-deska

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 ve volebním okrsku č. 1 v počtu 3 členů + zapisovatel.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon stanoveni_poctu_clenu_volebni_komise.pdf107.05 KB

zápis ze zasedání 26. 5. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25. května 2016 včetně rozpočtového opatření č. 1/2016 a usnesení č. 2/2016.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20160526_zapis_schuze.pdf51.13 KB
PDF icon 20160526_usneseni_c2.pdf58.72 KB
PDF icon 2016-05-26-0001.pdf278.77 KB

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

veřejné zasedání zastupitelstva - 26. 5. 2016

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 26. 5. 2016 od 19:00h na Obecním úřadě.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20160526_program.pdf37.23 KB

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy ZOD Sedliště

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - ZOD Sedliště - Rekonstrukce hnojiště v obci Bohuňovice.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon tobkova_s_2016-05-06-1.pdf51.54 KB

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2016

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2016

File attachments: 

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Na silnicích II. a III. třídy, a rovněž na místních komunikacích ve správním obvodu MěÚ Litomyšl, budou pro označení pracovních míst při provádění údržbových prací (vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení a práce na dalších součástech pozemních komunikací) rozmístěny přenosné svislé dopravní značky a přenosné dopravní zařízení dle grafických příloh.

Platnost stanovení od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2017.

File attachments: 

zápis ze zasedání 21. 4. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 21. dubna 2016 včetně Závěrečného účtu za rok 2015 a usnesení č. 1 /2016 (originály jsou k nahlédnutí na OÚ).

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20160421_zapis_schuze.pdf55.14 KB
PDF icon 20160421_usneseni_c1.pdf58.78 KB

veřejná vyhláška - rekonstrukce hnojiště v obci Bohuňovice

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - ZOD Sedliště - rekonstrukce hnojiště.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon tobkova_s_2016-04-04_1.pdf58.63 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru e-deska