e-deska

Vodovod Řídký - Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Vodovod Řídký - Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace

zápis ze zasedání 5. 10. 2017

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 5. října 2017 vč. rozpočtového opatření č. 6/2017.

PřílohaVelikost
PDF icon 20171005_zapis_schuze.pdf65.01 KB
PDF icon rozpoctove_opatreni_2017_6.pdf36.14 KB

Oznámení o době a místě konání voleb 2017

O Z N Á M E N Í o době a konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne:

20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

21. 10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova obecního úřadu

v Bohuňovicích č.p. 13 a volební místnost je kancelář obecního úřadu.

veřejné zasedání zastupitelstva - 5. 10. 2017

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 5. října 2017 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20171005_program.pdf36.96 KB

rozpočtové opatření č. 6/2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2017_6.pdf36.14 KB

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - vedení vdnn a knn

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - vedení vdnn a knn

viz příloha

rozpočtové opatření č. 5/2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2017_5.pdf35.5 KB

zápis ze zasedání 24. 8. 2017

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24. srpna 2017 vč. usnesení č. 4/2017 a rozpočtového opatření č. 5.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č.p. 58

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Bohuňovice zveřejňuje:

záměr pronajmout nebytový prostor v č.p. 58 o rozloze 153 m²,viz. přiložená mapka.

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti pronájmu těchto prostor u Obecního úřadu v Bohuňovicích do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

Stránky

Přihlásit se k odběru e-deska