Jste zde

e-deska

výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků

Výzva občanům Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon vyzva_obcanum.pdf506.56 KB
PDF icon qdatovka_sh8056_bohuxovice_08_2016.pdf208.84 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 22. 9. 2016

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 22. 9. 2016 od 19:00h na Obecním úřadě.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20160922_program.pdf36.84 KB

veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost

veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost

Obecní úřad Bohuňovice podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, v platném znění oznamuje, že

- pan Stanislav Gergela, nar. 25. 4. 1959, na adrese: Bohuňovice 2

- paní Lucie Gergelová, nar. 25. 6. 1992, na adrese: Bohuňovice 2

- paní Lucie Šindelářová, nar. 26. 2. 1983, na adrese: Náměstí Míru č.p. 600/20, Vinohrady, Praha

mají možnost převzít následující písemnosti: - PROTOKOL O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 2016-09-08-0001.pdf499.43 KB

jmenování zapisovatele a informace volebním stranám - volby ZPK 2016

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Bohuňovice a informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016.

File attachments: 

veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost

veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost

Obecní úřad Bohuňovice podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, v platném znění oznamuje, že

- pan Stanislav Gergela, nar. 25. 4. 1959, na adrese: Bohuňovice 2

- paní Lucie Gergelová, nar. 25. 6. 1992, na adrese: Bohuňovice 2

mají možnost převzít následující písemnosti: - oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

File attachments: 

zápis ze zasedání 4. 8. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 4. srpna 2016 včetně rozpočtového opatření č. 2/2016 a usnesení č. 3/2016.

File attachments: 

veřejné zasedání zastupitelstva - 4. 8. 2016

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 4. 8. 2016 od 19:00h na Obecním úřadě.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20160804_program.pdf38.02 KB

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 ve volebním okrsku č. 1 v počtu 3 členů + zapisovatel.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon stanoveni_poctu_clenu_volebni_komise.pdf107.05 KB

zápis ze zasedání 26. 5. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25. května 2016 včetně rozpočtového opatření č. 1/2016 a usnesení č. 2/2016.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20160526_zapis_schuze.pdf51.13 KB
PDF icon 20160526_usneseni_c2.pdf58.72 KB
PDF icon 2016-05-26-0001.pdf278.77 KB

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Stránky

Přihlásit se k odběru e-deska